Actueel

Waterkraan by Anita Martinz from Klagenfurt, Austria - http://www.flickr.com/photos/15501382@N00/449554916, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2005631

Recent maakte de Vlaamse Milieumaatschappij de statistieken over de toepassing van het 'algemeen waterverkoopreglement' voor 2016 bekend. De resultaten hiervan maken mij bezorgd. Zo scoren alle parameters (betalingsuitstel, herinneringsbrieven, ingebrekestellingen, afbetalingsplannen) slechter, wanneer we ze vergelijken met de voorgaande jaren.

Deze namiddag zal ik de minister...

Fietspad op oude spoorwegbedding (Foto: Geert Budenaerts)

Uit een studie van VITO blijkt dat de gezondheidswinst van fietssnelwegen tot 14 keer hoger is dan de bouwkost. Opvallend: de impact van kortere files, verminderde geluidsoverlast en gereduceerde CO2 werden niet eens in rekening gebracht. Als deze factoren wel ingecalculeerd zouden zijn, zou de balans nog positiever zijn.

Ook in Limburg zijn er plannen voor fietssnelwegen....

Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=470596

22 juni 2017 - De start van de zomer werd opgeschrikt door een schokgolf die plots door het Vlaamse land trok. Het Grondwettelijk Hof had namelijk net een arrest geveld over de fel gecontesteerde Vlaamse Energieheffing, beter bekend als 'de Turteltaks'. Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat deze taks onwettig werd geïnd, maar gaf ook aan dat de al betaalde taksen niet meer konden...

Mensenketting Tihange-Aken: Groen Limburg

Zondag 25 juni 2017 vormden 50.000 actievoerders een mensenketting van de kerncentrale van Tihange, via Luik en Maastricht, tot de Duitse stad Aken. Ergens op dit traject van 90 km stond ook Johan Danen, Vlaams Volksvertegenwoordiger voor Groen. Hij voerde samen met de mensen van Groen actie tegen het langer openhouden van de scheurtjesreactoren Tihange 2 en Doel 3.

Twee dagen voe...

Johan Danen verzet zich tegen de afbouw van de energielening

Bepaalde doelgroepen die energiebesparende werken uitvoeren, kunnen via de Energiehuizen beroep doen op een renteloze lening. Voor alle anderen wordt een intrestvoet van 2 procent in rekening gebracht. Minister Tommelein is echter van oordeel dat een overheid geen bank moet spelen voor particulieren en wil vanaf 2019 deze energielening beperken tot de sociale doelgroep.

Groen verzet...

Willie Duffin [CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons

Losse asbestvezels die vrijkomen uit verweerde asbestdaken "houden een potentieel humaan risico in". Dat besloot het gerenommeerde VITO in 2013 in een studie. Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) heeft echter niks gedaan met de studie, gedurende vier jaar. Dat ontdekte Groen-parlementslid Johan Danen, die via de parlementsvoorzitter moest passeren om de studie in handen te...

"Groen vindt het positief dat de Vlaamse regering de Limburgse Noord-Zuidverbinding voortaan als een complex dossier beschouwt. Dit mag echter geen gecamoufleerde variant op het nooddecreet zijn. De procedure complexe projecten moet "all-in" zijn met inspraak van de betrokkenen en afweging van de alternatieven. De procedure 'complexe projecten' moet ervoor zorgen dat er een duurzame,...

Bij de start van het nieuwe jaar blikt Johan Danen vooruit op wat hij als de Limburgse uitdagingen voor 2017 ziet. Johan schuift alvast drie prioriteiten naar voren:

1. Energie: De energiefactuur moet voor iedereen betaalbaar blijven. Bovendien beschikt Limburg over de nodige troeven om een voortrekkersrol te spelen in het energieverhaal. Greenville en Energyville...

Eandis - State Grid (bron: 11.be)

Eandis Assets organiseert op 3 oktober 2016 een bijzondere algemene vergadering voor haar 236 aangesloten gemeenten. Op de agenda staat de goedkeuring van de toetreding van een private partner in het kapitaal. State Grid Europe Limited - een dochter van het Chinese staatsbedrijf State Grid Corporation of China - wil in ruil voor 14% van de aandelen een bedrag van 830 miljoen euro...

Centrale van Langerlo - By Sanne Stassen - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31192974

Op zaterdag 27 augustus organiseerden een aantal milieuorganisaties een protestactie aan de energiecentrale van Langerlo. Ook Vlaams Volksvertegenwoordiger Johan Danen nam deel aan deze protestactie omdat hij vindt dat Limburg beter verdient!

 

Waarom deze actie?

De steenkoolcentrale in Langerlo is sinds kort in handen van Graanul Invest, een Estse...

Pagina's