Actueel

Tariefstructuur capaciteitstarief - gezinnen (Bron: Infrax)

Als het van de Vreg afhangt, zal jouw elektriciteitsfactuur helemaal anders worden berekend vanaf 2019. De Vreg is van plan een hogere ‘vaste’ kostprijs aan te rekenen op basis van de capaciteit die je nodig hebt.

Om een idee te geven wat dit betekent: een standaard elektriciteitsaansluiting bij Infrax, is een monofasige aansluiting van 40 ampère. Als je deze 40 ampère (A)...

By ChristofferRiemer - Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8292751

Vlaanderen moet dringend werk maken van een energiebeleid dat gebaseerd is op hernieuwbare energiebronnen. Groen heeft steeds zonne-energie, windenergie op land en geothermie naar voor geschoven als de meest efficiënte methodes om propere energie op te wekken. Zet het Zonneplan van Bart Tommelein de eerste stappen in de goede richting?

In een opiniestuk in Knack breekt Johan Danen...

Houtpellets (Bron: commons.wikimedia.org)

"Welke stappen heeft Energieminister Bart Tommelein (Open VLD) ondernomen om de herstart van grootschalige biomassa te verhinderen?", vraagt Groen-parlementslid Johan Danen, nu dinsdag blijkt dat de biomassacentrale van Langerlo opnieuw is overgenomen, deze keer door energiebedrijf Graanul Invest AS uit Estland. Het bedrijf zal aanspraak maken op de ruim 2 miljard euro subsidies van de...

Johan Danen zal in de commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn, minister Schauvliege bevragen over de dringende maatschappelijke reden om af te wijken van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) in het dossier van Opgrimbie.

Het decreet ruimtelijke ordening voorziet dat van het richtinggevende gedeelte van een ruimtelijk structuurplan kan...

By Fred Lambert - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16954193

In de Angelsaksische landen hebben ze een mooie uitdrukking: “Is it tomato or tomato?” (uitspreken als to-may-to or to-mah-to). Zij gebruiken die uitdrukking wanneer er gediscussieerd wordt over het verschil tussen twee zaken, terwijl er eigenlijk bijna geen verschil is. “Tomato or tomato” is een uitdrukking die perfect kan worden gebruikt voor de uitleg die minister...

Voka en het Vlaams Parlement organiseren voor de 10e keer een stage voor bedrijfsleiders.

Steven Spillebeen, de Roeselaarse zaakvoerder van Earnieland, liep een dagje mee in het

spoor van Johan Danen. Volgende week krijgt deze stage een vervolg.

 

Kanaal Z bracht de ontmoeting tussen de politici en de bedrijfsleiders in beeld.

 

Op dinsdag 8 maart presenteerde minister-president Geert Bourgeois in de commissie 'Algemeen Beleid' een evaluatie van het SALK. Het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat werd drie jaar geleden, na de sluiting van Ford Genk, in het leven geroepen om Limburg er economisch bovenop te helpen. Ironisch genoeg is net de ontwikkeling van de Ford-site een van de knelpunten in de uitvoering...

Auteur: Hadhuey (GNU-FDL pic taken by myself in Aurich/Germany)

Verlenging levensduur kerncentrales gaat in tegen belangen van Vlaanderen. De oppositiepartijen Groen en sp.a leggen motie van belangenconflict neer in het Vlaams Parlement

De beslissing van de federale regering gaat in tegen het regeerakkoord van de Vlaamse regering van N-VA, CD&V en Open VLD, dat de Europese hernieuwbare energie-doelstellingen tegen 2020 wil...

Bij de ministeriële besluiten van 30 september 2013 en 25 oktober 2013 werden de voorlopige bandingfactoren voor de biomassa-installaties van respectievelijk “BEE Power Gent” en “E.ON Langerlo” vastgelegd. Op 14 juli 2015 volgde dan de definitieve vaststelling voor – toen nog - E.ON Langerlo.

Deze ministeriële besluiten garanderen een minimaal rendement voor de biomassa-installaties...

Wood pellets (D-Kuru/Wikimedia Commons)

Sinds kort geeft energieminister Annemie Turtelboom (Open Vld) toe dat haar Turteltaks zo hoog is omdat ze, per 100 euro die ze ophaalt bij elk gezin, bijna de helft gebruikt als subsidie voor de Vlaamse biomassacentrales.

Biomassa? Dat klinkt wel positief, maar dat is het niet…

 

Lees de volledige opinie van Johan Danen in De Morgen of volg de link onderaan deze...

Pagina's