Asbest: verontrustende resultaten werd tot nu toe niet vrijgegeven

Losse asbestvezels die vrijkomen uit verweerde asbestdaken "houden een potentieel humaan risico in". Dat besloot het gerenommeerde VITO in 2013 in een studie. Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) heeft echter niks gedaan met de studie, gedurende vier jaar. Dat ontdekte Groen-parlementslid Johan Danen, die via de parlementsvoorzitter moest passeren om de studie in handen te krijgen. 

Het VITO schreef in 2013: "Op basis van de studie wordt besloten dat significante hoeveelheden niet-hechtgebonden asbest worden vrijgesteld uit verweerde asbestdaken en gevels. De vrijgestelde asbestvezels verspreiden zich verder in het milieu, en houden een potentieel humaan risico in. Het wordt aanbevolen om beleidsinstrumenten te ontwikkelen die een afbouwbeleid ondersteunen en versnellen om de voortschrijdende verspreiding van niet-hechtgebonden asbest en de daaraan gekoppelde blootstellingsrisico’s te reduceren".

Het VITO waarschuwde dus al 4 jaar geleden voor losse asbestvezels, de meest schadelijke, in de buurt van scholen en bij lokalen van jeugdbewegingen. Het advies riep op om asbestdaken ‘prioritair te vervangen’.  De letterlijke passage : “Sterk verweerde golfplaten daken die rechtstreeks afwateren (zonder dakgoot) op een verhard oppervlak waar veel beloop is (bv. op scholen, jeugdbeweging, ..) zouden prioritair vervangen moeten worden, of tenminste van een dakgoot moeten worden voorzien”

Deze studie met verontrustende resultaten werd tot nu toe niet vrijgegeven. Dit asbestadvies uit 2013 van VITO in opdracht van OVAM lag 4 jaar stof te vergaren bij de minister. Johan Danen verkreeg de studie pas nadat hij ze via de voorzitter van het Vlaams Parlement opvroeg. "Doordat Schauvliege dit advies negeert, is er ondertussen niets structureels gebeurd, waardoor er gezondheidsrisico's blijven bestaan”, zegt Danen, die een resolutie indient in het Vlaams parlement zodat de Vlaamse overheid er eindelijk werk van maakt.

Johan Danen: "Doordat Schauvliege dit advies negeert, is er ondertussen niets structureels gebeurd"

Concreet gaat het over asbest, bijvoorbeeld in daken van fietsenstallingen. die tientallen jaren oud en verweerd zijn. Als het regent, worden asbestdeeltjes meegevoerd, en druppen ze mee op de grond. Wanneer het weer opdroogt, is er risico op verspreiding. Groen-parlementslid Johan Danen heeft een voorstel van resolutie gereed om in Vlaanderen de asbest versnel te verwijderen. Op vraag van Groen startte dinsdagnamiddag in het Vlaams parlement al een hoorzitting met de Vlaamse afvalmaatschappij OVAM door over asbest.

"De minister mag echt niet langer treuzelen. Door zo'n asbestdaken, bijvoorbeeld boven fietsenstallingen in scholen, worden heel veel mensen bloot gesteld aan asbest. De gezondheid van onze scholieren vraagt dat de minister in actie schiet", zegt Johan Danen scherp over de lakse houding van minister Schauvliege.

Johan Danen deed in het 19u00-journaal zijn volledig verhaal (21/03/2017):

 

 

Tags: 

Datum agenda: 

dinsdag, maart 21, 2017