Capaciteitstarief: de kleine verbruiker is de dupe!

Als het van de Vreg afhangt, zal jouw elektriciteitsfactuur helemaal anders worden berekend vanaf 2019. De Vreg is van plan een hogere ‘vaste’ kostprijs aan te rekenen op basis van de capaciteit die je nodig hebt.

Om een idee te geven wat dit betekent: een standaard elektriciteitsaansluiting bij Infrax, is een monofasige aansluiting van 40 ampère. Als je deze 40 ampère (A) vermenigvuldigt met de spanning (230 V) die je thuis op het net hebt staan, dan kom je tot een getal  van 9.200 Watt. Deze 9.200 W is het maximale vermogen dat je ter beschikking hebt. Als je minder zou willen betalen, kan je bijvoorbeeld opteren voor een aansluiting van 25 A. In dat geval heb je de beschikking over een maximaal vermogen van 5.750 W, wat nog voldoende zal zijn om 4 elektrische grasmaaiers gelijktijdig te doen werken.

Bezitters van PV-installaties die in het verleden een veel te grote installatie hebben gebouwd, vroegen hiervoor een grotere capaciteit aan bij de netbeheerder. Zij hebben hun elektriciteitsinstallatie ‘verzwaard’, zoals dat in de volksmond heet. Voor de bezitters van deze te grote PV-installaties is het capaciteitstarief slecht nieuws omdat zij meer zullen moeten betalen. Mensen met een gemiddelde PV-installatie gaan weinig verschil voelen in hun portemonnee bij deze nieuwe vorm van factureren.

De kleine verbruikers worden afgestraft terwijl de relatief grote verbruikers beloond worden. De wereld op zijn kop!

Vanuit het standpunt van de Vreg, is het invoeren van een capaciteitstarief een logische volgende stap. Maar wij mogen niet blind zijn voor een aantal nadelen van dit capaciteitstarief:

1. Iemand die beschikt over een standaardaansluiting, kan continue over een vermogen van maximaal 9.200 W beschikken. Het speelt bij de berekening van het capaciteitstarief geen rol of je deze 9.200 W constant gebruikt of gedurende slechts één uur per dag. M.a.w. het speelt geen rol meer hoeveel elektriciteit je verbruikt, zo lang je het maximaal beschikbare vermogen niet overschrijdt. Deze vorm van berekenen zal de energieverbruiker niet verder aanzetten tot het zuiniger omspringen met energie, integendeel.

2. Alsof het nog niet erg genoeg is dat de motivatie voor minder energieverbruik wegvalt, worden in deze nieuwe berekeningsmethode de kleine verbruikers afgestraft en de grote verbruikers beloond. Een kleine verbruiker zal de elektriciteitsfactuur zien stijgen, terwijl een relatief grote verbruiker de factuur ziet dalen, zoals blijkt uit onderstaande simulatie van Infrax.                                                                                                           

Tariefstructuur capaciteitstarief - gezinnen (Bron: Infrax)                                     

3. Voor huurders en studenten kan dit capaciteitstarief ook slecht nieuws betekenen, omdat zij zelf niet kunnen beslissen over de aansluiting in hun appartement of studentenkot. Bovendien beschikken veel appartementsgebouwen en studentenkoten over gemeenschappelijke delen die voorzien zijn van een aparte energiemeter. Ook voor deze aansluiting, met meestal een zeer beperkt energieverbruik, zal het capaciteitstarief de factuur bijkomend stijgen.

De nota van de Vreg - onderaan deze webpagina te vinden in de bijlagen - is nog maar een eerste consultatiedocument, maar we hebben in het verleden toch al vaker gezien dat dit al zeer richtinggevend is.

Tags: 

Bijlagen: 

Datum agenda: 

dinsdag, juli 5, 2016