Mensenketting Tihange-Aken: We mogen het risico op een kernramp echt niet lopen!

Zondag 25 juni 2017 vormden 50.000 actievoerders een mensenketting van de kerncentrale van Tihange, via Luik en Maastricht, tot de Duitse stad Aken. Ergens op dit traject van 90 km stond ook Johan Danen, Vlaams Volksvertegenwoordiger voor Groen. Hij voerde samen met de mensen van Groen actie tegen het langer openhouden van de scheurtjesreactoren Tihange 2 en Doel 3.

Twee dagen voe actievoerders de sluiting van de reactoren van Tihange 2 en Doel 3 eisten, gaf de directeur van de centrale van Tihange, Jean-Philippe Bainier, een opmerkelijk interview. In dit interview verklaarde hij dat de centrale van Tihange de komende twintig jaar probleemloos kan openblijven. Daarnaast stelde hij ook nog dat er momenteel nog geen alternatief voorhanden is.

Dergelijke uitspraken blijven niet lang onopgemerkt en uit diverse hoeken kwam er dan ook een reactie op deze uitspraken (Uit "Tihange veilig? Dat was de Titanic ook”, Het Belang van Limburg, 23/06/2017)

Johan Danen (Vlaams Parlementslid, Groen): “De uitspraken van mijnheer Bainier (directeur kerncentrale Tihange) zijn lichtjes hallucinant. Hij klinkt als een verkoper die zijn oude rommel in de etalage wil zetten. Veel rapporten zijn vernietigend voor Tihange. Uit een studie over de brandveiligheid begin 2016 is bijvoorbeeld gebleken dat de kans op kernsmelting geschat werd op één keer in de tien jaar. Dat zo’n verontrustende conclusie alle niveaus van Electrabel (dat de kerncentrale runt, nvdr.) kon passeren zonder dat iemand alarm sloeg, doet grote vragen rijzen. Het feit dat de sabotage in Doel 4 in 2014 nog steeds niet is opgehelderd wekt ook al weinig vertrouwen. We mogen het risico op een kernramp echt niet lopen.”


Foto: een delegatie van Groen Limburg nam deel aan de mensenketting (foto Anton Gerits)

Ronnie Belmans (CEO Energyville) spreekt tegen dat er geen alternatief is voor kernenergie. “Volgens Bainier kan een kerncentrale zestig jaar operationeel blijven. Als je weet dat Tihange 1 in 2025 vijftig jaar wordt, is het sowieso een aflopend verhaal. En dus zijn er twee opties. Of je kiest als overheid voor een voortzetting van de kernenergie, waarmee je investeerders in innovatie wegjaagt. Ofwel voer je uit wat je gezegd hebt. Uit ons onderzoek blijkt dat we tegen 2035 een kostenefficiënt energiesysteem kunnen uitbouwen op basis van aardgas, hernieuwbare energie en invoer uit het buitenland. Maar dan moet de overheid wel een duidelijke keuze maken, investeren en ervoor gaan.

Eloi Glorieux (energiespecialist Greenpeace) is gechoqueerd door het interview en hij stelt zich vragen bij de uitlatingen van mijnheer Bainiers over de scheurtjes in Doel 3 en Tihange 2: “De inspectie gebeurt door Electrabel zelf. Dat is alsof je een restauranthouder vraagt om zelf de hygiëne in zijn keuken te beoordelen. Toen wij vroegen om de recente inspectieverslagen over de scheurtjes in Doel 3 en Tihange 2 openbaar te maken, hebben het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en Electrabel alles uit de kast gehaald om dat te beletten. Ik zie maar één mogelijke verklaring: er is iets aan de hand wat ze liever verborgen houden.”  

Noot:  Na tussenkomst van de Federale Beroepscommissie voor Toegang tot Milieu-informatie hebben FANC en Electrabel de rapporten toch vrijgegeven. Greenpeace wil ze nu voorleggen aan onafhankelijke experts.

Meer informatie over deze actie kan je HIER vinden.

Tags: