Noord-Zuidverbinding: Groen Limburg wil intendant om de gepolariseerde situatie te ontmijnen

"Groen vindt het positief dat de Vlaamse regering de Limburgse Noord-Zuidverbinding voortaan als een complex dossier beschouwt. Dit mag echter geen gecamoufleerde variant op het nooddecreet zijn. De procedure complexe projecten moet "all-in" zijn met inspraak van de betrokkenen en afweging van de alternatieven. De procedure 'complexe projecten' moet ervoor zorgen dat er een duurzame, menselijke en toekomstgerichte oplossing komt". Dat zegt Groen-parlementslid Johan Danen vrijdag in reactie op de beslissing van de Vlaamse ministerraad.

De procedure complexe projecten moet "all-in" zijn met inspraak van de betrokkenen en afweging van de alternatieven.

“Als Mobiliteitsminister Weyts (N-VA) en de Vlaamse regering voor de afwerking van de Noord-Zuidverbinding de procedure complexe projecten willen volgen, moeten ze deze procedure ook ten volle ontplooien, incluis de inspraak. Bij een nieuwe verkennende ronde, bij de totstandkoming van het voorkeursbesluit en voor de beslissing in de laatste fase over een projectbesluit", benadrukt Johan Danen. "De regering moet ook aandacht hebben om onmiddellijk te beginnen met doorstromingsmaatregelingen op het huidige tracé, er is geen enkele reden om hiermee te wachten".

"Na bijna een halve eeuw geknoei door de traditionele politieke kopstukken in Limburg moet het dossier met open vizier aangepakt worden.

Groen pleit daarbij dat de regering-Bourgeois een onafhankelijke en deskundige ‘intendant’ aanstelt. De Limburger heeft geen baat bij een gepolariseerde situatie. De intendant moet de procedure correct uitrollen en opvolgen. De intendant moet alle betrokken partijen met hun plannen, ideeën en voorstellen samen brengen om zo voor de meest doelmatige en duurzame oplossing te gaan. Zodat plan A, zijnde de tunnel, ook terug een eerlijke kans krijgt.", zegt Groen-parlementslid Johan Danen.

Tags: 

Datum agenda: 

maandag, februari 20, 2017