Ondervraging van minister Schauvliege over de toename van het aantal ingebrekestellingen, afbetalingsplannen, ... i.v.m. de waterfactuur!

Recent maakte de Vlaamse Milieumaatschappij de statistieken over de toepassing van het 'algemeen waterverkoopreglement' voor 2016 bekend. De resultaten hiervan maken mij bezorgd. Zo scoren alle parameters (betalingsuitstel, herinneringsbrieven, ingebrekestellingen, afbetalingsplannen) slechter, wanneer we ze vergelijken met de voorgaande jaren.

Deze namiddag zal ik de minister hierover een aantal vragen stellen.

Je kan dit live volgen vanaf 14u00!

 

 

Datum agenda: 

dinsdag, september 19, 2017