Vooruitblik 2017 - Johan Danen ziet drie prioriteiten voor Limburg

Bij de start van het nieuwe jaar blikt Johan Danen vooruit op wat hij als de Limburgse uitdagingen voor 2017 ziet. Johan schuift alvast drie prioriteiten naar voren:

1. Energie: De energiefactuur moet voor iedereen betaalbaar blijven. Bovendien beschikt Limburg over de nodige troeven om een voortrekkersrol te spelen in het energieverhaal. Greenville en Energyville zijn hiervan mooie voorbeelden. Deze locaties, gelegen op de oude mijnsites, bieden kansen aan Limburg die we met beide handen moeten aangrijpen. Wat ooit eens het 'zwarte goud' was voor Limburg, moeten wij allemaal samen veranderen in het 'groene goud' van de toekomst.

2. Mobiliteit: In de ons omringende landen wordt een omleidingsweg aanzien als een noodoplossing die enkel nog wordt toegepast wanneer alle andere alternatieven onhaalbaar blijken te zijn. Omleidingswegen zijn dan ook oplossingen uit het verleden. Groen past voor deze oplossingen en stelt zich constructief op in de zoektocht naar nieuwe!

3. Onderwijs: Nog teveel jongeren verlaten in Limburg de school zonder diploma. Heikele punten, zoals de taalachterstand, de instroom in het technisch onderwijs en de doorstroom naar het hoger onderwijs moeten kordaat aangepakt worden.

"De oplossingen waar Groen voor staat, zijn altijd toekomstgericht en oplossingsgericht", aldus Johan Danen.

 

 

Beelden: TV Limburg (www.tvl.be)

 

Tags: