Willen we een Chinees of een Vlaams energienet?

Eandis - State Grid

Eandis Assets organiseert op 3 oktober 2016 een bijzondere algemene vergadering voor haar 236 aangesloten gemeenten. Op de agenda staat de goedkeuring van de toetreding van een private partner in het kapitaal. State Grid Europe Limited - een dochter van het Chinese staatsbedrijf State Grid Corporation of China - wil in ruil voor 14% van de aandelen een bedrag van 830 miljoen euro op tafel leggen. Naast de toetreding van de private partner, staat er ook een statutenwijziging op de agenda. Deze wijziging van de statuten zorgt ervoor dat het Chinese staatsbedrijf kan genieten van extra beschermingsmaatregelen en bijkomende financiële voordelen, indien de partner een langdurig engagement bestendigd.

Johan Danen, Vlaams Volksvertegenwoordiger voor Groen, stelt zich luidop de vraag of deze verkoop wel een goed idee is. Door de toenemende elektrificatie - denk maar aan elektrische wagen en warmtepompen - zal het distributienet een steeds belangrijkere speler worden in de toekomst van onze energiebevoorrading. Het zullen de distributienetbeheerders zijn die gaan bepalen hoe en waar er smart grids - slimme elektriciteitsnetwerken - worden ontwikkeld. Het is maar de vraag of een private partner - die winstgedreven is - een dergelijke doelstelling zal delen. 

Sinds Vlaanderen wordt geleid door een regering van N-VA, Open-VLD en CD&V, worden de burgers continue om de oren geslagen met het mantra 'TINA': there is no alternative (er is geen alternatief). Ook in dit verhaal schermt Eandis ermee dat er geen alternatieven zouden zijn. Maar die zijn er wel: om te beginnen had de regering - net zoals bij het waterleidingennet en het wegennet - het distributienet in eigen handen kunnen nemen. Of via een coöperatief fonds of de uitschrijving van een obligatielening kon het benodigde kapitaal worden opgehaald. Welke van deze financieringsmethodes men ook had gekozen, het resultaat zou steeds hetzelfde zijn: de Vlamingen bleven baas over het strategisch belangrijke distributienet!

Groen vindt de verkoop van de Eandis-aandelen aan een private partner alvast geen goed idee. Of om het met de woorden van Geert Noels te zeggen: "Are we nuts?".

 

VIDEO: Johan Danen en Eandis-voorzitter, Piet Buyse, debatteerden over dit onderwerp tijdens het programma de zevende dag (11/09/2016).

 

 

 

 

Tags: 

Datum agenda: 

zondag, september 11, 2016