Energie

Actueel

By ChristofferRiemer - Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8292751

Vlaanderen moet dringend werk maken van een energiebeleid dat gebaseerd is op hernieuwbare energiebronnen. Groen heeft steeds zonne-energie, windenergie op land en geothermie naar voor geschoven als de meest efficiënte methodes om propere energie op te wekken. Zet het Zonneplan van Bart Tommelein de eerste stappen in de goede richting?

In een opiniestuk in Knack breekt Johan Danen...

Houtpellets (Bron: commons.wikimedia.org)

"Welke stappen heeft Energieminister Bart Tommelein (Open VLD) ondernomen om de herstart van grootschalige biomassa te verhinderen?", vraagt Groen-parlementslid Johan Danen, nu dinsdag blijkt dat de biomassacentrale van Langerlo opnieuw is overgenomen, deze keer door energiebedrijf Graanul Invest AS uit Estland. Het bedrijf zal aanspraak maken op de ruim 2 miljard euro subsidies van de...

Auteur: Hadhuey (GNU-FDL pic taken by myself in Aurich/Germany)

Verlenging levensduur kerncentrales gaat in tegen belangen van Vlaanderen. De oppositiepartijen Groen en sp.a leggen motie van belangenconflict neer in het Vlaams Parlement

De beslissing van de federale regering gaat in tegen het regeerakkoord van de Vlaamse regering van N-VA, CD&V en Open VLD, dat de Europese hernieuwbare energie-doelstellingen tegen 2020 wil...

Pagina's