Limburg

Actueel

Bij de start van het nieuwe jaar blikt Johan Danen vooruit op wat hij als de Limburgse uitdagingen voor 2017 ziet. Johan schuift alvast drie prioriteiten naar voren:

1. Energie: De energiefactuur moet voor iedereen betaalbaar blijven. Bovendien beschikt Limburg over de nodige troeven om een voortrekkersrol te spelen in het energieverhaal. Greenville en Energyville...

Centrale van Langerlo - By Sanne Stassen - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31192974

Op zaterdag 27 augustus organiseerden een aantal milieuorganisaties een protestactie aan de energiecentrale van Langerlo. Ook Vlaams Volksvertegenwoordiger Johan Danen nam deel aan deze protestactie omdat hij vindt dat Limburg beter verdient!

 

Waarom deze actie?

De steenkoolcentrale in Langerlo is sinds kort in handen van Graanul Invest, een Estse...

Johan Danen zal in de commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn, minister Schauvliege bevragen over de dringende maatschappelijke reden om af te wijken van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) in het dossier van Opgrimbie.

Het decreet ruimtelijke ordening voorziet dat van het richtinggevende gedeelte van een ruimtelijk structuurplan kan...

Pagina's