Vlaams Parlement

Actueel

Waterkraan by Anita Martinz from Klagenfurt, Austria - http://www.flickr.com/photos/15501382@N00/449554916, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2005631

Recent maakte de Vlaamse Milieumaatschappij de statistieken over de toepassing van het 'algemeen waterverkoopreglement' voor 2016 bekend. De resultaten hiervan maken mij bezorgd. Zo scoren alle parameters (betalingsuitstel, herinneringsbrieven, ingebrekestellingen, afbetalingsplannen) slechter, wanneer we ze vergelijken met de voorgaande jaren.

Deze namiddag zal ik de minister...

Johan Danen verzet zich tegen de afbouw van de energielening

Bepaalde doelgroepen die energiebesparende werken uitvoeren, kunnen via de Energiehuizen beroep doen op een renteloze lening. Voor alle anderen wordt een intrestvoet van 2 procent in rekening gebracht. Minister Tommelein is echter van oordeel dat een overheid geen bank moet spelen voor particulieren en wil vanaf 2019 deze energielening beperken tot de sociale doelgroep.

Groen verzet...

Willie Duffin [CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons

Losse asbestvezels die vrijkomen uit verweerde asbestdaken "houden een potentieel humaan risico in". Dat besloot het gerenommeerde VITO in 2013 in een studie. Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) heeft echter niks gedaan met de studie, gedurende vier jaar. Dat ontdekte Groen-parlementslid Johan Danen, die via de parlementsvoorzitter moest passeren om de studie in handen te...

Pagina's